Cách xóa File cứng đầu

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Đăng trả lời
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 496
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Cách xóa File cứng đầu

Gửi bài by dactung93 »

Thủ thuật: Xóa File cứng đầu
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Xóa mọi file cho dù chúng có đang được mở đi chăng nữa
Bạn đang viết phần mềm về một chương trình kiểm tra Virus USB, phần mềm hệ thống,... ? Đã có khi nào bạn gặp phải những File cực kỳ khoai và rất khó để Kill file đó đi cho dù đã làm mọi cách ?

Hehe, điều đó sẽ được giải quyết triệt để với thủ thuật sau. Chỉ cần bạn copy vào 1 Module rồi chạy thôi.

 1. ' Đây chỉ là một ví dụ đơn giản cho chương trình xóa File
 2. ' dành cho người nào đang muốn viết chương trình đến xóa một file nào đó hoàn toàn
 3.  
 4. Global LongCount As Long
 5. Global ShortCount As Integer
 6. Global LongString As String
 7. Global ShortString As String
 8. Global Clean_Level As Integer
 9.  
 10. Function Check_File(filename As String) As Boolean
 11. 'Kiểm tra xem file có tồn tại hay ko
 12. On Error GoTo Ferr
 13. Open filename For Input As #1
 14. Close #1 Check_File = True
 15. Exit Function
 16. Ferr Check_File = False
 17. End Function
 18. Sub update(txt As String)
 19. Form1.status = Form1.status & txt & vbCrLf
 20. End Sub
 21. Function Remove_File(filename As String)
 22. On Error GoTo Ferr
 23. Kill filename ' Đoạn này ta xóa File một cách đơn giản. Dùng hàm Kill
 24. Exit Function
 25. Ferr a = MsgBox("Có lỗi sảy ra trong quá trình xóa File.", vbCritical, "Error")
 26. End Function
 27.  
 28. Function Rand_Char() As String
 29. 'Hàm tạo ra một chuỗi ký tự tự động và sẽ được dùng để ghi đè lên file
 30. Randomize Rand_Char = Chr(Int(200 * Rnd + 1))
 31. End Function
 32. Function Determine_Strings(filename As String)
 33. On Error GoTo Ferr
 34. Dim fCount As String
 35. Dim Remr As String
 36. Dim fSize As Double
 37. Dim LongRand As String LongRand = ""
 38. Dim ShortRand As String ShortRand = ""
 39.     fSize = FileLen(filename)
 40.     fCount = fSize / 100
 41.     Remr = Mid$(fCount, InStr(1, fCount, ".") + 1, 3)
 42.     fCount = Mid$(fCount, 1, InStr(1, fCount, ".") - 1)
 43. 'Ghi đè sau khi đã tạo một chuỗi String
 44. For i = 0 To 100
 45.  LongRand = LongRand & Rand_Char
 46. Next i
 47. 'Tạo một chuỗi String dùng cho X ký tự
 48. 'Ghi đè để làm file dừng ko chạy được nữa
 49. For o = 0 To Remr - 1
 50.  ShortRand = ShortRand & Rand_Char
 51. Next o
 52. 'now set up your global statements for later use
 53. ShortString = ShortRand LongString = LongRand
 54. LongCount = fCount ShortCount = Remr
 55. Exit Function
 56. 'Hehe, có lỗi nè
 57. Ferr a = MsgBox("Có lỗi sảy ra.", vbCritical, "Error")
 58. End Function
 59. Function Clean_File(filename As String)
 60. On Error GoTo Ferr
 61. 'Dim filename As String
 62. Dim countr As Double
 63. Dim c As String * 100
 64. Dim f As String '* ShortCount
 65. fSize = FileLen(filename)
 66.  
 67.  
 68. Call update(filename & " - " & fSize & " bits long")
 69.  
 70. For r = 1 To Clean_Level
 71.  countr = 0
 72. Open filename For Binary As #1
 73. Call update("-Bắt đầu ghi 100 bit string " & LongCount & " lần...")
 74.     Do Until countr = LongCount
 75.         countr = countr + 1
 76.         c = LongString
 77.         Put 1, , c  ' Ghi nhiều lần vào nữa
 78.    DoEvents        
 79.     Loop
 80.     Call update("-Ghi một chuỗi nhỏ " & ShortCount & " bit string...")
 81.       f = ShortString
 82.         Put 1, , f ' Ghi một chuỗi nhỏ vào File
 83.    Close #1
 84.    
 85. Next r
 86.        
 87.     Call update("Đã hoàn thành quá trình xóa File!")
 88.     Call update("Phá hủy " & fSize & " bits")
 89. Call Remove_File(filename)
 90. Exit Function
 91. Ferr a = MsgBox("Có lỗi xảy ra, quá trình xóa file không thành công.", vbOKOnly, "Error")
 92. Call update("Có lỗi xảy ra!")
 93. Close #1 ' Đóng file lại rồi làm lại thui
 94. End Function
 95.  


Khi dùng, bạn để ý đến Clean_Level
Nếu Clean_Level càng cao thì file sẽ được xóa mạnh hơn
Ví dụ
Đối với File bình thường ( Ví dụ 1 file video chẳng hạn và đang được mở bằng 1 trình duyệt video nào đó ) thì chỉ cần mức 1 cũng có thể xóa file ( để ý đến cái thanh Seek, nó sẽ trôi cực nhanh luôn vì đã bị ghi đè mà nên dữ liệu file hỏng )
Còn đối với loại Virus cứng đầu thì cứ đặt mức 10

Cách dùng cho nút lệnh

 1. Private Sub Command1_Click()
 2. If Check_File(SelectedFile) = True Then
 3. Call Determine_Strings(SelectedFile)
 4. Call Clean_File(SelectedFile)
 5. Else
 6. MsgBox "File ko tồn tại"
 7. End If
 8. End Sub


Dùng kèm với CM Dialog để duyệt file
NCT
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 15/07/2010 10:08 am

Re: Cách xóa File cứng đầu

Gửi bài by NCT »

Bạn có thể chỉ rõ hơn dc kg? Thú thật là mình rất thik VB6 nhưng chỉ mới học sơ sơ thôi. :P . Cái command dialog là gì vậy?, làm sao chèn vao form? Ghi chú của điều hành viên:
Không định dạng màu nếu không cần thiết.
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 496
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Cách xóa File cứng đầu

Gửi bài by dactung93 »

Command Dialog là cái comdlg.ocx trong system32 đó
Hình đại diện của thành viên
01632911829
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 7 11/08/2012 12:50 pm
Đến từ: Bình Thuận
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times
Tiếp xúc:

Re: Cách xóa File cứng đầu

Gửi bài by 01632911829 »

Xóa 1 file với tên vb.exe thì code này dc hk máy yu
Kill App.Path & "\vb.exe"
hmkg
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Chủ nhật 12/12/2010 5:40 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Cách xóa File cứng đầu

Gửi bài by hmkg »

Sao nó cứ lỗi không chạy được nhỉ :(( các bác cho e xin demo được không [-O<
hmkg
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Chủ nhật 12/12/2010 5:40 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time

Re: Cách xóa File cứng đầu

Gửi bài by hmkg »

Vừa chạy lên thấy lỗi ở đoạn này
 1. Sub update(txt As String)
 2. Form1.status = Form1.status & txt & vbCrLf
 3. End Sub


Mình nhớ không nhầm thì làm gì có câu này: Form1.status
Mình thích code này nhưng chưa hiểu và chưa sử dụng được, xin các bác hướng dẫn.
Hình đại diện của thành viên
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 491
Ngày tham gia: Thứ 4 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Tiếp xúc:

Re: Cách xóa File cứng đầu

Gửi bài by NTN »

Mã: Chọn tất cả

  Sub update(txt As String)
  Form1.status = Form1.status & txt & vbCrLf
  End Sub
   
Chỗ đó sửa thành vậy mới đúng nè bạn :
 1. Sub update(txt As String)
 2.     Form1.Caption= Form1.Caption &  txt  & vbCrLf
 3.     End Sub
 4.      

Còn ở chỗ command trong ngoặc bạn sửa lại như vậy :
trong ngoặc bạn sửa lại thành đường dẫn file cần xóa ở đây mình dùng file mp4 xem video !^^
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. If Check_File("C\Users\Welcome\Desktop\1.mp4") = True Then
 3. Call Determine_Strings("C\Users\Welcome\Desktop\1.mp4")
 4. Call Clean_File("C\Users\Welcome\Desktop\1.mp4")
 5. Else
 6. MsgBox "File ko t?n t?i"
 7. End If
 8. End Sub
 9.  

sau khi sửa xong bạn mở file video theo đường dẫn bằng windows media,... ở đây mình thấy mở bằng windows media mới xóa được ^^!
sau đó chạy Form nhấn Command1 nó sẽ hiện "có lỗi sảy ra"
Các bạn nhấn vào Command thêm lần nữa thì nó sẽ hiện "File ko tồn tại"
bạn thử dùng Notepad open file video thử xem trong đó rỗng không có gì tức là file đã được xóa ! còn video vẫn xem được là do windows media đã nạp vào bộ nhớ của nó rồi ^^!
sau đó bạn thử tắt windows media đang xem video trên đường dẫn trên thì file đã được xóa ^^
Cái này theo mình hiểu thì nó xóa file trong ruột nhưng ngoài vỏ còn giữ lại ^^! nó xóa sau ^^!
Mình chỉ biết và hiểu nhiêu đó chỉ các bạn nào không biết và cho các bạn hỉu sơ sơ ^^!
:P
Đăng trả lời

Quay về