2 trong 1: Play a Wav, Play a mid

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 528 times

2 trong 1: Play a Wav, Play a mid

Gửi bài by truongphu »

Thủ thuật: 2 trong 1: Play a Wav, Play a mid
Tác giả: Patrick Gillespie, truongphu edit
Mô tả: Chỉ vài dòng code có thể play a mid hay a wav

Mã: Chọn tất cả

Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As Any, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As LongDim ret As Long  'Code by Patrick GillespiePrivate Sub Command1_Click()  ' Open a midi fileret = mciSendString("open C:\Dancing_Queen.Mid type sequencer", 0&, 0, 0)End SubPrivate Sub Command2_Click()  ' Play a midi fileret = mciSendString("play C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)End SubPrivate Sub Command3_Click()  ' Stop a midi fileret = mciSendString("stop C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)End SubPrivate Sub Command4_Click()  ' Pause a midi fileret = mciSendString("pause C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)End SubPrivate Sub Command5_Click()  ' Resume playing a midi fileret = mciSendString("resume C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)End SubPrivate Sub Command6_Click()  ' [b]Play a Wav[/b]ret = mciSendString("open C:\parent-teachernite.wav [b]type waveaudio alias theFile[/b]", 0&, 0, 0)End SubPrivate Sub Command7_Click()  ' Close Formret = mciSendString("close C:\Dancing_Queen.Mid", 0&, 0, 0)EndEnd Sub
Ghi chú: chưa test nhiều, nhờ các bạn
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Hình đại diện của thành viên
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1259
Ngày tham gia: Thứ 5 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Tiếp xúc:

Chạy một tệp nhạc không sử dụng OCX

Gửi bài by VuVanHoanh »

  1. Private Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
  2. Private Const SND_ASYNC                         As Long = &H1
  3. Private Const SND_NODEFAULT                     As Long = &H2
  4.  
  5. Public Function PlaySnd(ByVal sFile As String) As String
  6.     sndPlaySound sFile, SND_ASYNC Or SND_NODEFAULT
  7. End Function
Since 2008...
One love! :x
Đăng trả lời

Quay về