Sử dụng từ khóa default trong C#

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Sử dụng từ khóa default trong C#

Gửi bài by neverland87 »

Tên bài viết: Sử dụng từ khóa default trong C#
Tác giả: neverland87 lược dịch
Cấp độ bài viết: Cơ bản
Tóm tắt: Từ khóa default cũng giữ 1 vai trò quan trọng trong cú pháp của ngôn ngữ c#. Trong bài viết ngắn này, mình sẽ liệt kê ra những trường hợp sử dụng đến nó:
-Trường hợp 1: trong CASE statement:

Mã: Chọn tất cả

Color x = new Color(); switch (x) { case Color.Red :     MessageBox.Show("Day la mau do");    break; case Color.Green :     MessageBox.Show("Day la mau xanh la cay");    break; case Color.Blue:     MessageBox.Show("Day la mau xanh luc");    break; default:    MessageBox.Show("Day co the la mot trong cac mau con lai");}
Câu lệnh này khá cơ bản, default ở đây có nghĩa là những giá trị không ứng với những trị mình vừa xét ở case ở trên.

-Trường hợp 2: Hãy tưởng tượng bạn xây dựng 1 kiểu class generic nào đó, và bạn muốn thiết đặt lại giá trị mặc định cho nó, bạn làm như sau:

Mã: Chọn tất cả

using System;using System.Collections.Generic;using System.Text; public class myType<T>     {         public myType() { }         private T _Attribute1;         private T _Attribute2;         public T Attribute1         {             get { return _Attribute1; }             set { _Attribute1 = value; }         }         public T Attribute2         {             get { return _Attribute1; }             set { _Attribute2 = value; }         }         public T method()         {             //TO DO: implement some tasks here else             return null;         }         //To reset the type T defined by the class user          public void ResetGenericType()         {             Attribute1 = default(T);             Attribute2 = default(T);         }      }
-Trường hợp 3: Giả sử bạn muốn biết class generic nào đó là kiểu tham chiếu (string,..) hay kiểu trị (int,..), bạn làm như sau:

Mã: Chọn tất cả

using System;using System.Collections.Generic;using System.Text;public class myType<T> {     public myType()     {         if (default(T) == null)             Console.WriteLine("T la kieu tham chieu");         else             Console.WriteLine("T la kieu tri");    }}
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT
MrB
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 158
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/2008 7:03 pm
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng từ khóa default trong C#

Gửi bài by MrB »

Trong trường hợp 3, cách này sẽ cho kết quả không đúng khi T là nullable type. Nullable type có giá trị default là null nhưng lại là kiểu giá trị
Đăng trả lời

Quay về