Dọn dẹp thùng rác

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Đăng trả lời
vinhphuoc91
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 146
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/2008 5:52 pm
Đến từ: Phú Yên
Been thanked: 15 times
Tiếp xúc:

Dọn dẹp thùng rác

Gửi bài by vinhphuoc91 »

Thủ thuật: Dọn dẹp thùng rác
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Dọn dẹp thùng rác (Empty RecycleBin)
Tạo mới 1 Module và thêm vào code sau :

Mã: Chọn tất cả

Private Declare Function SHEmptyRecycleBin Lib "shell32.dll" Alias "SHEmptyRecycleBinA" (ByVal hwnd As Long, ByVal pszRootPath As String, ByVal dwFlags As Long) As LongPrivate Const SHERB_NORMAL = &H0 'Normal executionPrivate Const SHERB_NOCONFIRMATION = &H1 'execute without confirmationPrivate Const SHERB_NOPROGRESSUI = &H2 'execute without progress windowPrivate Const SHERB_NOSOUND = &H4 'execute without soundPrivate Const SHERB_NOALL = (SHERB_NOCONFIRMATION And SHERB_NOPROGRESSUI And SHERB_NOSOUND)Dim RetVal As Long Public Sub EmpRecBin()    RetVal = SHEmptyRecycleBin(0&, vbNullString, SHERB_NORMAL)End Sub 
Trong Form thêm vào đoạn code sau :

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Form_DblClick()    Call EmpRecBinEnd Sub
Click đôi vào form để thấy kết quả.
My website : http://tinthoitrang.net
Đăng trả lời

Quay về