Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 531
Ngày tham gia: Thứ 4 02/04/2008 2:08 pm
Đến từ: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Tiếp xúc:

Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Gửi bài by Dang Minh Du »

Thủ thuật: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định (lên form, picturebox, ...) (tương đối)
Tác giả: Đặng Minh Dự
Mô tả: 'Hàm dưới đây sẽ print lên DrwObj một đoạn text là sText từ vị trí posX, posY.

Mã: Chọn tất cả

Private Function PrintAPos(posX As Single, posY As Single, sText As String, DrwObj As Variant)    Dim iLine As Integer: iLine = DrwObj.TextHeight(vbCrLf)    Dim iSpace As Integer: iSpace = DrwObj.TextWidth(" ")    Dim i As Integer    For i = 0 To posY \ iLine         DrwObj.Print vbCrLf    Next i    For i = 0 To posX \ iSpace        sText = " " & sText    Next i     DrwObj.Print sTextEnd Function'Có thể thay vbCrLf bằng " ", có thể thêm Int() để lấy nguyên kết quả các phép chia cho "chặt chẽ" (cũng ko cần thiết lắm!)'Test:Private Sub Form_Load()    PrintAPos 1000, 1000, "My ''Cute Grass''", frmEnd Sub
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
Hình đại diện của thành viên
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 1325
Ngày tham gia: Thứ 7 10/02/2007 12:17 am
Đến từ: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 70 times
Tiếp xúc:

Re: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Gửi bài by vietteiv »

bạn xem lại đoạn code trên nhé. bị lỗi nè
error.JPG
Hình đại diện của thành viên
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 531
Ngày tham gia: Thứ 4 02/04/2008 2:08 pm
Đến từ: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Tiếp xúc:

Re: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Gửi bài by Dang Minh Du »

vietteiv đã viết:bạn xem lại đoạn code trên nhé. bị lỗi nè
error.JPG
"Object required" - a đặt form tên là frm chưa?
DrwObj là đối tượng cần print text lên, code test dùng đối tượng form, tên là frm!
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!
Đăng trả lời

Quay về